NORMAS

REGRAS DE FUNCIONAMENTO DOS ORDENADORES DE AULA

1-A aula de Cultura Audiovisual dispón de 22 ordenadores numerados consecutivamente do 201 ó 222.

2-Cada alumno disporá dun acceso propio, co seu nome de usuario e clave, somentes no ordenador que se lle asigne.

3-En cada fila deben sentarse 6 alumnos, por orden alfabético, e os dous centrais deberán compartir o 3º ordenador de cada fila. O seu uso pode ser alternativo dentro da mesma clase ou en días sucesivos.

4-Os alumnos que así o desexen poderán traer o seu propio ordenador portátil a clase e se lles proporcionará un acceso wifi na aula.

5-Os ordenadores utilizaranse únicamente para elaborar traballos en clase ou consultar informacions relacionadas coa materia. En caso contrario o profesor pode ordenar apagalos en calquer momento. O alumno/a que incumpla esta disposición poderá ser suspendido do seu uso para o resto do curso. Así mesmo o alumno/a que cause algún desperfecto no ordenador farase cargo do importe da reparación.

6-Os ordenadores deberán estar apagados durante as proxeccións audiovisuais.

7-Os ordenadores deben ter o sonido apagado en todo momento. Para escoitar calquera cousa nos mesmos deben usarse cascos.

8-Os ordenadores deben apagarse ao finalizar a clase. Si algún destes aparecese encendido despois do horario lectivo procederase a cancelar a conta do usuario e borrar todo o seu contido.

9- Cada alumno deberá ter unha dirección de correo electrónico gmail, coa que deberá acceder a Google drive e coa que elaborar unha páxina web en Blogger.

10-Cada alumno deberá recoller os apuntes dictados na clase, así como os traballos elaborados, nun documento dixital en formato texto. Estes apuntamentos servirán de base para as probas teóricas da materia que se realizarán cada trimestre. Estes apuntamentos poderán completarse con información (en formato texto, audio, imaxe fixa ou vídeo) que se extraerá de INTERNET ou a través de calquer outro medio informático.

11- Os ordenadores teñen unha configuración fixa e non se poderá instalar ningún programa nin complemento de navegación. Para calquera deficiencia ou consulta deben dirixirse ó profesor da materia. Aconséllase gardar calquer documento ou información na rede, ou nun medio físico portátil (pen-drive ou tarxeta de memoria).

12-Os ordenadores están conectados a INTERNET a través dunha conexión por cable que non se debe modificar. Calquer fallo na conexión debe comunicarse ao profesor da materia.

NORMAS DE ACCESO A LOS ORDENADORES

GOOGLE+

ORDENADORES PORTATILES:

Cada alumno poseerá un acceso propio, con nombre y contraseña, siempre en el mismo ordenador. No podrá cambiar de puesto ni de ordenador a menos que el profesor así lo decida por cuestiones operativas.
Cada alumno deberá crear una página web propia que le sirva de presentación y que muestre su currículum, sus trabajos y cualquier información relacionada.

Si no la tiene, la puede crear en GOOGLE. Para ello debe entrar en: http://www.google.es/ e iniciar sesión (rectángulo rojo a la derecha). Si no tiene un identificador propio deberá crear una cuenta nueva en CREAR CUENTA. Rellenará los datos que se le pidan y creará una cuenta de correo electrónico. Después debe elegir una contraseña, y hacer clic en “Acepto, crear cuenta”. De esta manera tendrá una dirección de correo propia.

Una vez creada puede INICIAR SESION y podrá ver su nombre en la parte superior derecha de la ventana. De esa manera podrá acceder a los módulos de GMAIL y DRIVE que aparecerán en la franja superior de color negro. En DRIVE podrá realizar y guardar todo tipo de documentos informáticos: textos, fotos, presentaciones de diapositivas y clips de vídeo. También podrá subir archivos almacenados en su ordenador. Pruébalo.

A través del módulo BLOGGER deberá crear una página web personal que servirá de presentación y currículum. Debe configurarla y guardar su dirección en la memoria del navegador.


BLOG DE CULTURA AUDIOVISUAL

También disponemos de un blog propio de la asignatura, que podeis ver en:
http://culturaaudiovisualadormideras.blogspot.com.es/
Se podrán poner en él noticias de interés relacionadas con la materia.

YOUTUBE

También tenemos un canal propio en You tube, el Canal de cultura audiovisual adormideras, con el mismo objeto, que podemos localizar como “culturaaudiovisualad”. Aquí podremos encontrar ejemplos de películas o temas que trataremos a lo largo del curso.
http://www.youtube.com/user/culturaaudiovisualad?feature=guide

DROPBOX

Finalmente hemos creado un nuevo espacio en dropbox para poder descargar vuestros trabajos en internet, al que deberéis apuntaros con vuestra dirección de gmail
https://www.dropbox.com/


WEB DEL CENTRO

Del mismo modo os animamos a participar en la página web del centro, presentando trabajos e iniciativas:
http://iesadormideras.blogspot.com.es/

No hay comentarios:

Publicar un comentario